Attivitajiet tal-istudenti tal-Ħames Sena fl-Iskola Primarja Lija-Balzan-Iklin fi ħdan il-Kulleġġ Santa Tereża

Ħarġa Edukattiva fil-Birgu

Nhar it-Tnejn 30 ta’ Jannar 2012, il-klassijiet tal-Ħames Sena morna żjara sal-Belt Vittoriosa. Għalkemm it-temp kien wieħed bix-xita xorta waħda rnexxielna nżuru diversi postijiet interessanti. L-ewwel żjara tagħna kienet lill-Palazz tal-Inkwiżitur. Hemmhekk barra li rajna dan il-bini sabiħ u tgħallimna għalfejn kien jintuża, kellna ċ-ċans naraw ukoll wirjiet ta’ affarijiet marbutin mal-etnografija, jiġifieri folklor reliġjuż tal-gżejjer Maltin. Wara żorna l-bibien tal-Birgu u dorna dawra mat-toroq dojoq waqt li ħdimna worksheet li ppreparawlna l-għalliema. Minn din il-ħarġa tgħallimna naprezzaw aktar il-wirt storiku ta’ pajjiżna.

Ir-ritratti ttieħdu minn Gillian Gatt Year 5.2

This slideshow requires JavaScript.

Kitba ta’ Marija Mangion Year 5.2

Jien  Annimal tal- Foresta.

          Jiena xadina u jisimni Ġoġo. Ngħix ġo siġra kbira. Il-kulur  tiegħi hu kannella skur. Jiena inħobb niekol il-banana, it-tuffieħ u l-frott kollu. Ommi jisimha Ġoġina u missieri jismu Ġowi.

           Matul il-ġurnata jien inħobb nitla’ u  niddendel  mas-siġar biex nieħu gost. Fil-foresta  hemm siġra kbira ħafna u jkollha ħafna  frott. Fil-foresta hemm arja safja u ambjent sabiħ, siġar kbar u nixxigħat tal-ilma ġieri, kif ukoll annimali ħbieb tiegħi u għasafar.

          Darba fost l-oħrajn sibt ruħi  f’avventura bla ħsieb. F’ daqqa waħda rajt ħafna siġar jinħarqu u mort niġri ngħid  lill-ġenituri.  Aħna ġbarna l-affariet li kellna bżonn, l-aktar ikel. Waqt li konna qed nimxu rajna  kaċċatur u  aħna bżajna li ser joqtolna. Imma aħna  qbadna niġru tant li  qtajna  nifisna imma l-kaċċatur ma qatilniex għax dan kien ragel  li kien jaqbad lill-għasafar. Wara vjaġġ twil aħna spiċċajna  noqogħdu ġo għar.

               Din  kienet ġrajja diffiċli ħafna għax konna ser nitilfu ħajjitna imma ma mitniex.  Jien tgħallimt kemm hu importanti li nagħti sehmi fil-familja għax b’dak li għamilt salvajt lill-familja tiegħi.

Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru 2011 l-istudenti tal-Ħames Sena attendew għal fun walk ġewwa l-Buskett organizzata mill-Kunsill Malti għall-isport.  Tlaqna minn taħt it-tinda tal-Buskett u ġbidna lejn l-inħawi ta’ Clapham Junction fejn rajna diversi raddi tar-roti – cart ruts. Bqajna tilgħin aktar ‘il fuq u wasalna ħdejn Għar il-Kbir li sa madwar mitt sena ilu kienu għadhom jgħixu fih in-nies. Rajna wkoll xi oqbra li kienu jintużaw mill-Puniċi madwar elfejn sena ilu. Minn hemm erġajna nżilna lura lejn il-Buskett. Madwarna smajna t-tpespis ta’ diversi għasafar fosthom il-pitirross li beda jfaqqa’ u jgħanni mis-siġar. Kienet esperjenza sabiħa għalina u tgħallimna li barra li jgħinna biex inkunu b’saħħitna, il-mixi jista’ jkun ta’ pjaċir ukoll meta mmorru f’xi post sabiħ tal-kampanja Maltija.

Ir-ritratti ttieħdu minn Isaac Bartolo (Yr. 5.2)

This slideshow requires JavaScript.

Minn Isaac Bartolo u Rachel Lowell

Issa li wasal ix-xahar ta’ Diċembru, kulħadd jibda jipprepara għall-Milied. Fil-Milied aħna narmaw is-siġra tal-Milied,
li jkollha ħafna tiżjin ikkulurit fuqha. Ma ninsewx il-presepju li huwa l-favorit ma’ ħafna familji.

Il-presepju tagħna jkun merfugħ fil-
garaxx fuq ir-raff. Dan il-presepju huwa magħmul mil-ġips u l-gazzetti. Aħna narmaw il-presepju fis-salott ħdejn is-siġra tal-Milied.

Il-presepju tagħna għandu ħafna għerien kbar u fondi. Għandu ukoll għolja li fuqha hemm dar kbira. Hemm ħafna pasturi u kif ukoll nagħaġ. Fil-presepju hemm għar sabiħ u speċjali fejn hemm il- Madonna, Ġużeppi u l-Bambin Ġesu’.

Ħdejn il-presepju nagħmlu il-ġulbiena. Nagħmlu wkoll id-dawl aħdar fejn ikun hemm xi għar mudlam. Kull sena ħija jixtri il-ponsjetta u għalhekk inqegħduha ħdejn il-presepju wkoll.

Meta n-nanniet u l-ħbieb raw il-presepju baqgħu b’ħalqhom miftuħ. In-nannu qalli biex
ngħid lil missieri biex jagħmillu wieħed. Il-ħabib tiegħi qalli biex indaħħlu f’kompetizzjoni imma jien ma rridx.
Jien ma rrid inzidlu u nnaqaslu xejn għax jogħġobni kif inhu.

Jien joghgobni l-presepju għax meta nħares lejh niftakar fit-twelid ta’ Ġesu’. Naħseb sena oħra nagħmel wieħed għalija biex narmah fil-kamra tiegħi.

This slideshow requires JavaScript.

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru 2011 l-istudenti tal-Ħames sena flimkien mal-għalliema tagħhom żaru l-belt qadima tal-Imdina. Din il-ħarġa kienet parti mil-lezzjonijiet tal-Istudji Soċjali dwar il-bliet qodma Maltin sabiex l-istudenti jkunu jistgħu japprezzaw aktar dak li jkunu għamlu fil-klassi. Wara li raw dokumentarju dwar l-Imdina – the Mdina Experience – l-istudenti daru madwar l-Imdina bil-worksheets li preparaw għalihom l-għalliema. Waqt li osservaw, huma imlew il-worksheets bl-informazzjoni dwar dak li kienu qegġdin jaraw u jitgħallmu. Iż-żjara ntemmet b’dawra bil-ferrovija madwar ir-Rabat u l-Imtarfa kif ukoll waqfa fil-Ġnien Howard fejn l-istudenti ħadu ftit mistrieħ u kielu xi ħaġa wkoll. Din kienet żjara interessanti ferm u żgur li l-istudenti jibqgħu jiftakru dak li tgħallmu fiha.
Ir-ritratti t’hawn taħt ittieħdu minn Isaac Bartolo, Ruth Borg, u Michaela Mamo studenti fil-Klassi 5.2.

There are many jobs I could do when I grow up. However the job I would like to do the most is that of mechanic.

I will work in a big garage. At work I will fix lots of nice and fast cars. Sometimes the cars are very hard to fix. I will wear blue overalls, that is, a big blue suit. I will use tools to mend cars. My toolbox will be very heavy. My tools will always be in place. I will wake up at about 5’oclock in the morning. I will have a cup of tea and some biscuits. I will have a bath and wear my uniform. My work will start at 6’o’clock and sometimes I may start at 8 o’clock. I will like starting work at 8’o’clock the most. I will always finish at 5’o’clock. I will not work on Sundays and public holidays. In the summer I will have a little less work than usual. In the winter people will buy lots of windshields and wipers because of the rain. After work I will go home. I will eat my meal, play on my computer and Playstation 3, take a bath and sleep. On Sundays me and my family will go out. At work I will take some pasta and pizza for my break time. I will always take a bottle of water. When it is a hot day, I will take two bottles of water.

For my job I will need special equipment. These are hammers, welding, torches, a mask for my face and screwdrivers. I will also need car wheels, car doors, car seats, steering wheels and car windows. In my garage I will also have a lift for cars to lift them up when I need to do repairs at the bottom of the car. I like this job because I like fast sports cars and I also like nice cars. My favourite part of my job is when I have to fix a very big car. I like fixing broken down cars because they give me a challenge and I like challenges.

Being a mechanic is not an easy job but I still like to do it because I like fixing cars .

 ( Kluivert Galea Year 5.1)

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Novembru 2011, il-klassijiet tal-Ħames Sena kienu mistiedna sabiex jattendu Seminar bl-isem ta’ “Duq il-Qawsalla” fil-Home Economics Centre B’Kara. It-tema tas-Seminar kienet dwar l-importanza li fid-dieta tagħna ninkludu 5 porzjonijiet ta’ frott u ħaxix kuljum. L-istudenti tgħallmu permezz ta’ stejjer, attivitajiet u logħob edukattiv. Waqt il-brejk it-tfal ingħataw cereal bar nutrittiva. Fl-aħħar tas-seminar kull student u studenta ingħataw ċertifikat ta’ attendenza.

This slideshow requires JavaScript.

Let’s do the Tables!

Waħda mill-attivitajiet fil-proġett Dinja Waħda hija l-bird table. Dan huwa mod sabiħ kif wieħed jipprovdi l-ikel għall-għasafar fix-xhur tal-ħarifa u x-xitwa meta l-ikel tagħhom jibda jiskarsa. Huwa mod tajjeb ukoll biex wieħed ikun jista’ josserva għasafar li jkunu magħna fix-xitwa fosthom il-pitirross.

Fil-bitħa tal-iskola l-istudenti tal-Ħames Sena poġġew bird table u kuljum qegħdin jieħdu ħsieb ipoġġu fuqha ikel adattat għall-għasafar fosthom frak tal-gallettini jew kejk, rummien, bajtar tax-xewk, u frott ieħor imqadded.

L-iskop ta’ din l-attivita’ huwa dak li napprezzaw aktar il-ġmiel tan-natura ta’ madwarna billi nagħtu daqqa t’id fejn nistgħu.

This slideshow requires JavaScript.

The Robin (Il-Pitirross)

Research by Giulia Zammit Lonardelli

The Robin is one of the most distinct and popular British birds, and was voted as the national bird of Great Britain in a ballot nearly 40 years ago. They are often associated with Christmas, and regularly feature on cards, wrapping paper and other festive odds and ends! They were nicknamed in the 19th century when the postmen wore red waistcoats as part of their uniform, and were called ‘Robin Red Breasts!’ You will often hear them warbling and chirping as, unlike some birds, they sing all year round.

Length: 12-13cm       Wingspan: 20cm       Conservation Status: Green

 Description: The Robin is famous for, and easily recognised by, its distinctive red breast; you can spot them all year round in the British Isles. Their red breast is bordered by thin, brown-grey feathers and the wings and back of the Robin are light brown. Male and female Robins are identical, but the juveniles have light spotted brown plumage with no red.

Nesting: Robins can be found in various habitats, including woodlands, parks and, much to our satisfaction, gardens. They are one of the earliest birds to nest, and their nests are commonly made from sticks, grass, moss and dead leaves. They are built in areas with lots of shelter and easy access, however, they are famous for nesting in all sorts of random locations including sheds, boats, hanging baskets, old boots and other mischievous places! The male will find the area for the nest and help to gather materials, and the female does the majority of the building work. Breeding season usually begins in March, but during mild winters Robins have been known to breed as early as January! They lay their pale blue speckled eggs in the morning, one per day, and a normal clutch size is between 4 and 6 eggs, which hatch after 13-14 days. Two broods a year are normally produced, although a pair may occasionally produce a third.

Feeding: Robins have a very varied diet and love beetles, spiders, other small insects, worms, berries, soft fruits and seeds. In cold weather conditions, food is vital to their survival as they can use 10% of their body weight in just one winter’s night. Bird tables can therefore improve chances of survival and the Robin’s favourite treats include mealworms and kitchen scraps like cakes, biscuits and even cheese.

Il-LEĠĠENDA TAL-PITIRROSS U JUM IL-MILIED.

 Minn Harry Agius Ordway.

 Bħal kull ieħor b’din Nisrani

niġri nixtri l-kartolini

biex ma’ kulħadd nipprova naqsam

xewqat sbieħ b’għaniet divini.

 

‘Mma kull darba fis ħadt ħasda

waqt li nqalleb fl-ixkaffar,

x’ħin kont nara ħafna minnhom

b’pitirross sidru ħamran!

 

“Pitirross flok Bambin  ċkejken”

f’moħħi jħufu l-ħsebijiet,

“biex ikissru l-qdusija,

li jġib miegħu l-Milied?”

 

Kont ninfena u nsewwed qalbi

Sa ma jtul żmien il-Milied,

‘mma bli ġara s-sajf li għadda

biddilt fehmti minn dal-ħsieb!

 

Is-sajf l-għadda mort fuq ġita.

Mort żort Art is-Salvatur,

fejn fost l-hemm li sibt ġo Betlemm

kellimt omm kollha dulur.

 

Ngħidu l-kliem hu bħaċ-ċirasa,

l-iktar meta bih tithenna,

aktar u aktar meta qaltli,

tal-pitirross din il-leġġenda.

 

“Xitwa kiefra tassew kienet,

bi rjieħ kiesħa, tramuntana.

Smewwiet ċari, kwiekeb sbieħ

kienu jiem l-ewwel Milied!

 

Għasfur ċkejken, pitirross,

rahom ifittxu post għar-rdoss,

lil Ġużeppi, b’martu fuq ħmara,

‘mma qlub in-nies iebsa daqs nagħla.

 

Għalkemm tar u ħaff madwarhom,

lanqas biss taw ħarsa lejh.

Min ilumhom…kulur dgħajjef, gost ta’ xej’,

isbaħ kien għasfur tal-bejt.

 

Għadda l-ħin, terrqu qatigħ.

Stalla f’għar raw għall-mistrieħ!

Il-pitirross tar taħt is-saqaf

sa travu sab u fuqu waqaf!

 

Hemm ġew kenni kien il-post

mill-irjieħ u x-xita, rdoss;

dawl dehbi minn fanal,

dawramejt idawwal l-għar.

 

Ħemda kbira, għajr tħaxwix,

qalb it-tiben, mitfuħ frisk.

Ħuxlif bnin kien il-matmura

F’nofs il-għar ġewwa maxtura.

 

L-għasfur tagħna skanta ftit,

jara baqra u ħmar imqit,

fuq maxtura f’nofs il-għar

nifishom jitfgħu bla serħan!

 

Tfantas sewwa b’dik id-dehra,

tant nifs sħun fuq wiċċ maxtura,

niżel, tar, biex jara sewwa…

tarbija ra mimlija ħlewwa.

 

Ra kemm ‘l ommha u ‘l missierha

mehdijin, bl-għajnejn fin-nieqa,

għarkobbtejhom, imsaħħrin

b’dak il-wild…jidher divin.

 

Din id-dehra hekk glorjuża,

poġġiet ‘l-għasfur f’qagħda kurjuża,

ħass ferħ kbir jhenni lil qalbu,

li qatt qabel ma kien ġarrbu!

 

 Kif mitluf fi ħsibijietu,

bosta nies lemaħ ġejjin…

ragħajja bin-nagħġiet madwarhom,

nies b’kuruni mżejnin.

 

Niżlu kollha għarkubbtejhom,

bir-rigali f’wiċċ idejhom.

Min ta deheb, inċens, jew mirra,

min tah b’qalbu dak li jiżra’.

 

Anki tifel, bin ir-ragħajja,

ħaruf sufi abjad borra,

qala’ hieni minn dwar għonqu,

lil Ġużeppi tah iżommu.

 

War’ xi ħin kollox kien ħiemed,

Marija u Ġużeppi mħeddlin,

mteddu dlonk qrib il-maxtura,

intilfu f’nagħsa mill-ħelwin.

 

L-annimali kollha ntelqu,

ġol-ħuxlief u t-tiben fin,

ferħanin b’dak li kien ġara,

imħarsin b’dell il-Bambin.

 

‘Mma l-għasfur, pitirross tagħna,

nasu tar għax ma għarafx kif,

x’rigal seta’ hu jmur jagħti

lil dak il-ħlejju Iben Divin.

 

Għolla ftit u mejjel rasu,

mit-tamboċċ ra dieħel dawl,

tiddi kienet għad l-istilla

għalkemm qorob sew in-nhar!

 

 F’leħħ ta’ berqa, hu tar fl-arja

fommu fetaħ sew fil-ħin,

għanja ħelwa beda jgħanni

biex hu jhenni lill-Bambin.

 

Ħoss ta’ l-għaġeb, ħoss tal-ġenna,

għanja għona mid-deheb fin,

fl-istess waqt kemm gabirjoli,

kif ukoll iżiġġ fil-ħin.

 

Tar fil-għoli, kemm fil-baxx

biss li jgħanni ma waqafx,

ħin bla waqt tar waħda b’lura

niżel dritt fuq il-maxtura.

 

Id-Divin ta’ ġol-maxtura,

wiċċu dawwar, ħares lejh,

u biex qiesu jgħidlu grazzi,

dlonk hu mejjel lejh idejh!

 

Lill-għasfur, hu messlu sidru,

melles b’sebgħu r-rixx griż,

il-għasfur ħass bidla kbira:

donnu sar ta’ min  jammira!

 

Sidru kollu b’bixra ġdida,

ir-rix kollu ħmar bħan-nar,

ir-rix l-ieħor madwar ġismu

kulur l-aqwa arinġ sar.

 

L-għasfur tagħna ferfer denbu,

ġwenħajh rewwaħ b’aktar saħħa;

“Grazzi” għanna u fis tar,

sakemm kollha d-dinja żar.

 

Wera d-dinja kuluritu,

li kisbu uliedu b’tifkiritu.

Il-leġġenda kienet fatt!

Dak li sar spiċċa stampat!

 

‘Mma minkejja dil-leġġenda,

li mlietni b’ferħ mill-aktar kbir,

xorta waħda f’kartolina,

mal-pitirros…nixtieq Bambin!

 

 

 

A new girl

It was Monday. At school, we were doing Mathematics when a little girl moved in. She sat in the front seat next to a girl named Anna. She said her name was Stella. She was nine years old. She was really shy.

Then the teacher said, “Bring a photo of yourselves  tomorrow!“

”I have a photo, “said Stella. “Can I see it?” asked Anna.

“Why not? Of course you can!” she said.

“How nice! You were at the beach, weren’t you?” said Anna. “RIIIIIIIIIIIING!” It was break time.

“What have you brought for lunch?” asked Kim.

“I’ve got some sandwiches,” replied Stella.”

“Very healthy!” the teacher said. “Wow, what a healthy girl you are! Now let’s go in the playground,” said the teacher.

“Wow what a beautiful garden you have!” said Stella. “What would you like to play first?” Anna asked.

“It’s ok here I have a list!” said Stella. RIIIIIIIIIIIIING! Break time was over.

 “It’s a good thing that we managed to finish our games” said Stella.

“Now what are we going to do next?” asked Kim.

 “It’s reading time” said the teacher.

 “Good! What about?” Stella asked.

“Today it’s about science, and we are going to learn more about the stars and the moon,” the teacher said.

Soon enough the bell rang and the children had to go home. They all hoped that the next day they would have more fun they had on Stella’s first day at school.

By Hannah Cachia, Rachel Lowell and Michaela Mamo